چنانچه شکایت، انتقاد یا پیشنهادی نسبت به ما دارید از طریق این فرم یا از طریق تماس با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۶۸۹۷۰۷ به اطلاع ما برسانید. ما خود را متعهد می‌دانیم به شکایات شما در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهیم.