کلیه سفارشها دو ساعته آماده و به کلیه شهرهای ایران ارسال میشود.
آدرس فروشگاه:
مسیر شماره یک: تهران، ایستگاه مترو دروازه شمیران، خیابان مازندران، کوچه انتظاری، روبروی دانشگاه آزاد، پلاک ۲۴۷
مسیر شماره دو: تهران، ایستگاه مترو شهدا، خیابان کفائی امانی، روبروی دانشگاه آزاد، پلاک ۲۴۷
شماره های تماس:
۰۲۱۷۷۶۸۹۷۰۷
۰۲۱۷۷۶۱۹۸۶۷